Címlap Boconádi Egységes Óvoda - Bölcsőde Többcélú Intézmény

  ÓVODAI BEÍRATÁS

  Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket a Boconád Község Önkormányzata által fenntartott, Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény2016/17-es nevelési évre történő óvodai beíratásáról.

  A beíratás helye: Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény Boconád, Szabadság tér 14.

  Ideje: 2016. április 21 – 22. (csütörtök, péntek) 8:00 – 16:00 óra között.

  A 2016/17-es nevelési évben az óvodába az a kisgyermek vehető fel, aki

  • a 3. életévét betöltötte,
  • a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

  Az egységes óvoda – bölcsődei csoportunkba szeretettel várjuk azokat a kisgyermekeket, akik

  • 2. életévüket betöltötték.

  Beíratáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

  • a kisgyermek személyazonosítására alkalmas, a kisgyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímkártyát,
  • a kisgyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosítóját és lakcímkártyáját.

  Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2016. május 27.

  Juhászné Kiss Edit
  intézményvezető

  Szánkózó dombon csúszhattunk!
  Köszönjük Kis István polgármester úrnak, hogy megvalósulhatott az ötletünk és igazi téli élménnyel gazdagodhattak a település kisgyermekei.

  Az iskolába készülő nagycsoportosokkal a Polgármesteri Hivatalban jártunk

  Vásároltunk a REÁL élelmiszer üzletben


  Kertészkedtünk

   

   
  Közérdekű adatok

  Feltöltés alatt!

  Egyesületek, klubok