Címlap

  ÓVODAI BEÍRATÁS

  Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket a Boconád Község Önkormányzata által fenntartott, Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény

  2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratásáról.

  A beíratás helye: Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény

  Boconád, Szabadság tér 14.

  Ideje: 2017. április 25 – 26. (kedd, szerda)  8:00-16:00-ig.

  A 2017/2018-as nevelési évben az a kisgyermek vehető fel, aki

  • a 3. életévét betöltötte,
  • a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

  A kisgyermek beíratásakor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

  • a kisgyermek személyazonosítására alkalmas, a kisgyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a kisgyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

  Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

  2017. május 31.

   

  Boconád, 2017. március 23.                               Juhászné Kiss Edit s.k.

  intézményvezető

   
  Közérdekű adatok

  Feltöltés alatt!

  Egyesületek, klubok