Címlap

  Boconád község polgármestere, az Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését 2014. február 03-én (hétfő) 16 órára összehívom.

  Az ülés helye:
  Községháza Tanácsterme

  Napirendek:

  1. Háziorvosi szolgálat ellátásával kapcsolatos tájékoztatás
  Előterjesztő: polgármester
  Előkészítő: háziorvos

  2. Boconád Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2014. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Polgármester
  Előkészítő: aljegyző

  3. Boconád Községi Önkormányzat és Intézménye 2014. évi költségvetésének megtárgyalása – I. forduló
  Előterjesztő: Polgármester
  Előkészítő: gazdálkodási ügyintéző

  4. Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetésének megtárgyalása
  Előterjesztő: Polgármester
  Előkészítő: jegyző, gazdálkodási ügyintéző

  5. Boconádi 0134/27. hrsz. ingatlan címnyilvántartásba történő felvétele
  Előterjesztő: Polgármester
  Előkészítő: aljegyző

  6. A Regio – Kom Társulás Társulási megállapodás módosításának megtárgyalása
  Előterjesztő: Polgármester
  Előkészítő: aljegyző

  7. Egyéb ügyek

  Boconád, 2014. január 28.

  Kis István s.k.
  polgármester

   

  A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014-ben is többféle lehetőséget kínál a 2013. évi jövedelemadó elszámolására és bevallására annak érdekében, hogy az adózók a számukra legegyszerűbb és legkényelmesebb formában tehessenek eleget törvényi kötelezettségeiknek. A személyijövedelemadó-bevallás teljesítésének egyik legegyszerűbb módja az egyszerűsített bevallás választása.

  Az egyszerűsített bevallás az önadózás egyik formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő adózók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével tegyenek eleget a bevallás benyújtására irányuló kötelezettségüknek.

  Bővebben...

   

  Felkérhetik személyijövedelemadó-bevallásuk elkészítésére a NAV-ot a közfoglalkoztatottak is, ha tavaly csak munkaviszonyból származó keresetük volt.

  Közfeladatot ellátó szervezetek (pl. helyi önkormányzat, költségvetési intézmény, egyház, közhasznú szervezet) közfoglalkoztatás keretében foglalkoztathatnak 16. életévüket betöltött álláskeresőket. Ebből a közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem adóköteles, tehát arról személyijövedelemadó-bevallás formájában kell számot adni. Ennek benyújtási határideje 2014. május 20.

  A munkaviszonyban állók, így a közfoglalkoztatott magánszemélyek is kérhetik a NAV közreműködését az szja-bevallás elkészítésében. Ehhez 2014. február 17-éig az egyszerűsített bevallás választására szolgáló 1353NY jelű nyilatkozatot kell kitölteni és a NAV-hoz postán, vagy Ügyfélkapun keresztül eljuttatni, vagy személyesen leadni az ügyfélszolgálaton. A nyomtatvány letölthető a NAV honlapjáról, ahol részletesen szerepel, milyen típusú jövedelmek mellett kérhető az egyszerűsített bevallás elkészítése.

  Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

   

  A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2013. november 25-én elindította az okos-telefonokra valamint táblagépekre kifejlesztett, országosan és ingyenesen elérhető veszélyhelyzeti tájékoztató rendszert. A rendszer fejlesztése során a hivatásos katasztrófavédelem egy olyan új informatikai megoldást keresett, amely megfelel a mai kor igényeinek, eljuttat minden olyan információt a felhasználókhoz, amelyek segítik az állampolgári öngondoskodást, és nem utolsó sorban a használók a lehető leggyorsabban és hiteles forrásból értesülnek az ország egészét, vagy egy-egy adott területet érintő veszélyhelyzetről, káreseményről a nap 24 órájában.

  A veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás (a továbbiakban: VÉSZ) segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak lakóhelyük, úti céljuk által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről. A VÉSZ – egyebek mellett – meteorológiai, közlekedési vonatkozású tudnivalókról tájékoztat, de ugyanúgy megjelennek rajta bizonyos tűzoltói beavatkozások is.

  Az alkalmazás képes földrajzi szűrésre, hang- és fényjelzést is tud adni. 2014. január elején elkészült az alkalmazás IOs operációs rendszerre optimalizált verziója, így a rendszer az Android, Windows 8, Windows Phone és IOs operációs rendszereken mindenki számára elérhető, letölthető, akár a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi honlapjáról is.
  (www.katasztrofavedelem.hu)

  Az alkalmazás segítségével háromfajta jelzés érkezik a felhasználókhoz: a kéken jelölt tájékoztatás, a sárga színkódú figyelmeztetés, valamint a piros színű riasztás. Mindenki maga dönti el, milyen földrajzi területről kíván információt kapni, milyen szintű jelzést szeretne fogadni, sőt, mindegyikhez külön hangjelzés is beállítható. A szöveges információ mellé térképes megjelenítés is társul. A VÉSZ – beállítástól függően – érzékeli, ha a felhasználó belép egy-egy olyan zónába, ahol valamilyen jelzés van érvényben, és automatikusan megküldi a szóban forgó tájékoztatást, figyelmeztetést vagy riasztást.  A VÉSZ-nek az is nagy előnye, hogy csekély adatforgalmat generál, a ma kapható mobilinternet-csomagokban lévő adatmennyiség elegendő hozzá.

  A VÉSZ-t a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakemberei kezelik és látják el tartalommal, a felhasználók így nem csupán a katasztrófavédelem jelentősebb, éppen zajló beavatkozásairól, de a forgalmasabb útvonalakat érintő közúti balesetekről és útviszonyokról, Magyarország aktuális időjárási körülményeiről, valamint a veszélyhelyzeteket érintő tudnivalókról és teendőkről is első kézből értesülhetnek.

  2014. január 7-én befejeződött az üzemszerű teszt időszaka, így most már normál üzemmódban fut a szolgáltatás, a jövőben már az alkalmazás végleges változata tölthető le a készülékekre. Az elmúlt hetekben a fejlesztők egy sor területen módosították, javították az alkalmazást: az applikáció egyebek mellett gyorsabb lett, javult a memória- és az akkumulátorhasználat, megoldódott a korábbi értesítések törlése, a térképi megjelenítés, illetve az újabb android-verziókon is elérhetővé vált az alkalmazás.

  Az okostelefonnal, táblagéppel rendelkezőknek javasoljuk, hogy telepítsék a katasztrófavédelem „VÉSZ” alkalmazását, hiszen azonnali, gyors és naprakész információhoz juthatnak a meteorológiai helyzetről, az útviszonyokról és az aktuális tűzoltói beavatkozásokról is egyaránt.

   

  2014. január 24.

  Végre elérhetővé vált a Tisza-Tarna-Rima mente öröksége c. elektronikus könyv, amely a Kápolna Községért Közalapítvány által benyújtott és elnyert Leader pályázat révén valósulhatott meg.

  A projekt a Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Egyesület területén lévő 34 település (hevesi, füzesabonyi járás) földrajzi, régészeti, történeti, kulturális és néprajzra vonatkozó ismereteit szakemberek feldolgozásában mutatja be. Az ismeretanyagot webes felületen, nyomtatható verzióval és CD formátumban rögzítették.
  Az elektronikus könyvvel az volt a cél, hogy az összegyűjtött és feldolgozott ismeretek mindenki számára (iskolák, könyvtárak, magánszemélyek) elérhetőek legyenek. A projekt internetes platformon használható. Tematikus modulok biztosítják az anyagban az egyszerű, gyors eligazodást.

  A pályázatot benyújtó Közalapítvány fő törekvése, hogy a 34 település fiataljai és a felnőttek megismerjék szűkebb hazájuk, szakértők által megírt földrajzi, régészeti, történeti, kulturális, néprajzi ismereteit, ezért, hogy érdekessé váljon a gyerekek számára az ismeretanyag, megjelenítése több esetben játékos és rejtvény-formát ölt.

  A projekt az eseménytörténetet 1945-ig, a kulturális örökséget napjainkig dolgozza fel. Elérhető a www.ttrm.hu internetes oldalról.

  TTRM Munkaszervezete

   
  Közérdekű adatok

  Feltöltés alatt!

  Egyesületek, klubok