Címlap

  Árvíz: a folyó vízszintje hóolvadás, jégtorlódás vagy heves esőzések miatt megemelkedik, majd kilép a medréből és elárasztja a vidéket. Víz alá kerülhetnek lakot települések, ipari és más objektumok, termőföldek; sérülhetnek a víz, gáz, villamos- és hírközlő berendezések; fertőzés és járványveszély alakulhat ki. A védekezés elősegítése mellett fontos, hogy legyünk felkészültek az esetlegesen kialakuló árvízi, belvízi károsító jelenségekkel szemben.
  Megelőzés szempontjából fontos, hogy a belterületi vízelvezetők állapota folyamatosan megfelelő legyen, ezért valamennyi telektulajdonos köteles az ingatlana előtti vízelvezető árkot, átereszt tisztán tartani.

  Készüljön fel!

  • Készítsen elő zseblámpát, elemes rádiót, mobiltelefont, illetve ezekhez tartalék elemeket és akkumulátorokat!
  • Szerezzen be megfelelő védőruházatot: gumicsizmát, vízhatlan ruhákat, kesztyűt!
  • Az udvarról vigyen be a lakásba minden olyan dolgot, amit a víz elsodorhat, vagy amiben kárt tehet!
  • Értéktárgyait, háztartási eszközeit vigye fel a padlásra illetve az emeletre, vagy szállítsa el!
  • Ha van rá lehetősége, segítsen a szomszédjainak, ismerőseinek, vagy jelentkezzen a hatóságoknál önkéntesnek!

  Magatartási szabályok árvízveszély, kitelepítés esetén
  A megáradt folyóvíz kiszámíthatatlan, ne menjen bele!
  Ha elöntött területen, úttesten gyalogosan kell áthaladnia, legalább ketten induljanak el, hogy segítséget tudjanak nyújtani egymásnak. Előtte győződjön meg a víz mélységéről, és vegyen fel megfelelően védő lábbelit. A leszakadt villanyvezeték életveszélyes!

  • Figyelje a külső tájékoztatást, ha lehet a televízió és a rádió híradásait, a hangosbeszélőt, a szirénát!
  • Csak segélykérési céllal telefonáljon, mert a mentőerőknek szükségük lehet a vonalakra!
  • Ha a hatóság a lakóhely elhagyására szólít fel, kövesse az utasításokat!
  • Kitelepítés során érvényesül a család együtt tartásának elve.
  • Mielőbb térjen a lakásába, hogy a kitelepítésre, kimenekítésre a család együtt tudjon felkészülni!
  • Ha a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a tanulók az iskolában tartózkodnak, az osztályok tanulóiért a nevelő felel, ő viszi őket a kitelepítési gyülekező helyre, a befogadási helyen leadja a névsorukat.
  • Készítse össze családja számára hátizsákban vagy válltáskában - hogy a keze szabadon maradjon - a legszükségesebb személyes felszereléseket (veszélyhelyzeti csomag)!
  • A lakásból való távozáskor zárja el a víz-, gáz-, elektromos vezetéket.
  • Csukja be az ablakokat, az ajtókat kulccsal zárja be!
  • A kályhákban, tűzhelyekben égő tüzeket oltsa el!
  • A megadott gyülekezőhelyet lehetőleg gyalog, a kijelölt útvonalon közelítse meg!
  • Csoportosan közlekedjen, hogy segíthessenek egymáson!
  • Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat!
  • Mindenkinek eldöntheti, hogy a kijelölt befogadó helyre vagy rokonokhoz, ismerősökhöz megy.
  • A gyermekekre, idősekre és betegekre különösen oda kell figyelni. A gyülekezőhelyen be kell jelenteni a mozgásképtelen betegeket, akiket a mentőegységek szállítanak el, de magukra hagyni őket nem szabad!
  • Ne veszélyeztesse senki az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátra maradt ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervezetek végzik.
  • Ne kíséreljen meg átkelni a hömpölygő vízen, mivel nem ismeri annak mélységét és sodrásának erejét! Már a 20 centiméter magasságú vízfolyás is ledöntheti az embert a lábáról.
  • Autóval se kísérelje meg az átkelést az áradaton! Már a 30-40 centiméter mélységű víz is károsíthatja gépjárművét olyan mértékben, hogy az leálljon.

  Veszélyhelyzeti csomag: könnyen szállítható, max.. 20 kg súlyú, feltüntetve rajta a tulajdonos neve.
  A csomag tartalmazza:

  • a személyi okmányokat, értéktárgyakat, készpénzt, bankkártyát,
  • két-három napi élelmiszert - konzerv, nem romlandó élelmiszer  (szükséges naponta 3000-3600 kalória) -, egy liter ivóvizet,
  • az évszaknak megfelelő lábbelit, felsőruházatot, fehérneműt,
  • tisztálkodási eszközöket,
  • rendszeresen használt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket (a gyógyszerérzékenységet jelezni kell),
  • takarót (esetleg hálózsákot, gumimatracot),
  • ha van, hordozható rádiót,
  • a gyermek kedves játékát, megnyugtatásul.

  Tudnivalók a visszatelepítésről
  A veszély elmúltával a kitelepített lakosság visszatér a lakóhelyére. A visszatérés lehetőségének a megállapítása a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek feladata. Akiket szervezett formában telepítettek ki, azokat szervezett formában telepítik is vissza. Amennyiben önállóan tér vissza, ezt feltétlenül jelezze lakhelyén.

  • A településre csak akkor szabad visszatérni, ha megtörtént a fertőtlenítés.
  • Ha az orvosok javasolják, adassa be a védőoltást!
  • Ha a házán, lakásán repedéseket, töréseket lát, kérje a szakemberek véleményét lakása biztonságát illetően.
  • Ha romosodást talál, a romok eltakarítása nagy körültekintést igényel, mert mozgatásuk újabb omlást idézhet elő. Sose kezdjen egyedül a munkához, kérje a szakemberek segítségét!
  • Az állati tetemeket, szemetet, amelyet a víz hordott az udvarára, kertjébe, ne ássa el! A szak-emberek begyűjtik azokat.
  • A vizet, villanyt, gázt csak a vezetékek és a hálózat ellenőrzése után szabad bekapcsolni.
  • Az átázott elektromos készülékeket, a gázkazánt, konvektorokat üzembe helyezés előtt vizsgáltassa meg szakemberekkel!
  • A vezetékes víz használata a hatóságok engedélye alapján történhet meg.
  • A kút vize sokáig alkalmatlan még emberi, állati fogyasztásra, használata csak fertőtlenítés és ellenőrzés után lehetséges.

  Szélvihar: a 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat.

  • Szilárd építményekről leszakíthatja a tetőfedeleket,
  • súlyosan megrongálhatja az energiaellátás és távbeszélő berendezések vezetékeit,
  • könnyű épületeket dönthet össze,
  • közlekedési zavarokat, akadályokat idézhet elő,
  • fákat törhet ki.

  Megelőzés szempontjából fontos, hogy lakóépületeink karbantartottsága folyamatos legyen (tető- kúpok rögzítése, sérült cserepek cseréje, széldeszkák alkalmazása, esőcsatornák rögzítése stb.). Kísérje figyelemmel az Országos Meteorológiai Szolgálat médiákban leadott közleményeit! Riasztási fokozat elrendeléséről az önkormányzat is tájékoztatja a lakosságot.

  Mi a teendő szélviharban?
  Hogyan védekezzünk szélvihar ellen, ha szabad ég alatt tartózkodunk?

  • Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően!
  • Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet (épület, aluljáró)!
  • Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozza-nak sérülést!
  • Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.!
  • Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne sodorjon el az erős szél!
  • Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól!
  • A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt! (Pl. rádőlhet a fa.)
  • Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is életveszélyes!
  • Szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet el kell oltani! (Pl. gazégetés kertben, tábortűz, szalonnasütés, kerti parti.)
  • Csónakázni, fürdőzni erős viharban életveszélyes. Nagyobb vízfelület fölött összefüggő víz-függöny alakulhat ki, emiatt jó úszók is megfulladhatnak. Vegyük komolyan a viharjelzéseket!
  • Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk, háziállatokat zárjuk be!
  • Ha az előrejelzéseket követően van rá időnk, a ház körül található fák meggyengült ágait vágjuk le!
  • A ház környékéről gyűjtsünk össze és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat (pl. műanyag kerti bútorok, szerszámok) – ezek ugyanis súlyos sérüléseket okozhatnak.

  Óvintézkedések az épületen belül:

  • Az ajtókat, ablakokat zárjuk be, ne menjünk ki a szabadba.
  • Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg senki ne maradjon egyedül.
  • Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa előkészítése).
  • Áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket.
   

  „REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi Kistérségében lévő 31 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja” projekt befejeződött. A Regio-Kom Társulás a projektről az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot.

  Befejeződött a hulladéklerakó rekultivációja Boconádon >>

  Sajtóközlemény 2013.11.06. >>

  Boconád - sajtóinformáció >>

   

  Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 11/2013. (XI. 18.) sz. önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 10 mázsa tűzifát biztosít annak a személynek, aki fával fűt, és

  a) aktív korúak ellátására jogosult, és az Önkormányzat által felajánlott közmunkát nem utasította vissza, vagy
  b) lakásfenntartási támogatásra jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, vagy
  c) időskorúak ellátására jogosult, vagy
  d) aki családjában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában, vagy
  e) 70 év fölötti és egyedülálló, vagy
  f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyedülálló, vagy
  g) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el.

  A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

  A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.

  A kérelmeket 2013. december 20-ig kell benyújtani a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltségéhez Koczkáné Pamlényi Mária igazgatási ügyintézőnél. A határidő elmulasztása jogvesztő.

  A kérelmek a Képviselő – testület bírálja el 2014. január 10-ig.

  A kérelmeket a beérkezés sorrendjében kell elbírálni –a BM rendeletben foglaltak szerint -, ha elfogy a BM rendelet szerinti megítélt mennyiség, a kérelmeket el kell utasítani.

   

  2013. november 18.

  Megjelent a Magyar Közlöny 188. számában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI.14.) VM rendelet.

  Pályázni lehet falusi és egyéb, valamint nem kereskedelmi célú ifjusági szálláshelyek létesítéséhez, meglevők fejlesztéséhez, továbbá agroturisztikai, lovas, vadász, erdei, horgász, vízi és borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez.

  A támogatási kérelmet postai úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között lehet majd benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

  A jogszabály teljes szövege elolvasható a Magyar Közlöny 188. számában, mely elérhető innen...

  TTRM Munkaszervezet

   

  A meghívó megtekintéséhez kattintson erre a hivatkozásra >>

   
  Közérdekű adatok

  Feltöltés alatt!

  Egyesületek, klubok