Címlap

  Határozat - Méhegészségügyi zárlat feloldása >>

   

   

  Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket a Boconád Község Önkormányzata által fenntartott, Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény2016/17-es nevelési évre történő óvodai beíratásáról.

  A beíratás helye: Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény Boconád, Szabadság tér 14.

  Ideje: 2016. április 21 – 22. (csütörtök, péntek) 8:00 – 16:00 óra között.

  A 2016/17-es nevelési évben az óvodába az a kisgyermek vehető fel, aki

  • a 3. életévét betöltötte,
  • a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

  Az egységes óvoda – bölcsődei csoportunkba szeretettel várjuk azokat a kisgyermekeket, akik

  • 2. életévüket betöltötték.

  Beíratáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

  • a kisgyermek személyazonosítására alkalmas, a kisgyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímkártyát,
  • a kisgyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosítóját és lakcímkártyáját.

  Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2016. május 27.

  Juhászné Kiss Edit
  intézményvezető

   

  Hirdetmény 704150AA3 >>
  Hirdetmény 704150RA3 >>
  Hirdetmény 704150H >>

  Hirdetmény 704050AA3 >>
  Hirdetmény 704050RA3 >>
  Hirdetmény 704050H >>

  Hirdetmény 703450AA4 >>
  Hirdetmény 703450RA3 >>
  Hirdetmény 703450H >>

   

  Lakossági tájékoztató a téli rendkívüli időjárásra történő felkészülés szabályairól >>

   
  Közérdekű adatok

  Feltöltés alatt!

  Egyesületek, klubok