Meghívó

Tájékoztatom a  Lakosságot, hogy Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 30-án 08:00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Helyszín: Ecséd Községi Önkormányzat Nagyterme (Ecséd, Szabadság utca 139.) Napirend: Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről, előadó: Hatvan Város Rendőrkapitánya Tájékoztató az Ecsédi Polgárőrség 2019. évi munkájáról, előadó: Maksa Mátyás polgármester Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének…

Hirdetmény-eboltás

Tisztelt Ebtartó! Ezúton értesítjük, hogy Ecséden az éves összevezetéses kötelező veszettség elleni eboltás 06. 27 – én szombat, Pótoltás:                 2020. 07. 26 – án vasárnap a következő időpontokban és helyeken: Sportpálya                    900-1000 óráig Polgármesteri Hivatal parkolója: 1000-1200 óráig Művelődési ház:       1200-1300 óráig tart. Az oltás díja: 4.500,- HUF, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó tabletta…

Hirdetmény- szociális rendelettervezet véleményezése

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testületének 16/2011. (XI.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 1. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletek tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. E célból a rendelettervezetet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A fentiekben leírt önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a véleményezés elektronikus formában történik a következő e-mail címen: ecsed.ph@ecsed.hu. A…

Lakhatási pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ecséd Községi Önkormányzat Lakhatási pályázatot hirdet az EFOP-1.2.11-16-2017-00008 kódszámú Esély Otthon – „Fiatalok helyben tartásának támogatása Ecséden” című projekt keretén belül     I. A pályázat célja: Ecséd Községi Önkormányzat az Esély otthon – „Fiatalok helyben tartásának támogatása Ecséden” projekt keretében pályázatot hirdet lakhatási támogatás igénybevételére a település jövője szempontjából értékes végzettséggel, vállalkozással…

Tájékoztatás a Piactér lezárásáról

Tisztelt Lakosság! A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az ecsédi piacteret a gépjármű forgalom és gépjármű parkolás elől lezárom. E döntés biztosítja:  az árusítás és a…

Tájékoztatás az általános iskolai beíratásról

Tisztelt Szülők! A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51.§ (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva- figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre az EMMI határozatban állapította meg az általános iskolai beiratkozásra vonatkozó szabályokat, mely szerint: A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig…

Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők! Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A kötelező felvételt…

Az eboltás elhalasztásáról

Tisztelt Lakosság! Tekintettel a 2020. március 28-tól hatályba lépő korlátozott kijárási tilalomra  03. 28 – án szombaton Ecséden az éves összevezetéses kötelező veszettség elleni eb oltás  elhalasztásra kerül.   Maksa Mátyás polgármester

Korlátozott kijárási tilalom

A a kijárás korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot. Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni…

Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

A Magyar Közlöny 2020. évi 45. számában kihirdetésre került   a Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) “A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,…

Hulladékudvar nyitva tartásának módosítása

A Szelektív Np. Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) kiemelten fontosnak tartja az új típusú -COVID19-koronavírus járvány elleni védekezést, ezért 2020. március 18. napjától visszavonásig a közszolgáltató telephelyén (Hulladékudvar Hatvan, Regionális Hulladéklerakó és Hasznosító Telep, Tura és Hulladékudvar, Jászfényszaru) a megelőzés, minimalizálás és a közszolgáltatás fenntarthatósága érdekében szükségessé vált a személyes kontaktusok minimalizálása, azaz a hulladékudvar zárva…

Ügysegédi rendszer felfüggesztése

A Kormány 40/2020. (III.11) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítására, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A fentiekre tekintettel a települési ügysegédi rendszer 2020. március 16. napjától átmeneti időre felfüggesztésre kerül.   Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala

Segítségre szoruló idős bejelentése

Tisztelt Lakosság! A koronavírus járvány Ecséden történő megelőzésére tekintettel a legfontosabb az időskorúak védelme, támogatása. mivel az állampolgárok egészségének védelme érdekében a személyes ügyintézést minimalizálni szükséges, a 70 év feletti veszélyeztetett korosztályból ténylegesen segítségre szorulók gyors és biztonságos felmérése érdekében az ASP Központ olyan elektronikus űrlapot fejlesztett ki-amely már publikálásra került az Országos Hivatali Portálon-…

Tájékoztatás az orvosi ügyeletről

Tisztelt Lakosság! Ecséd település orvosi ügyeletét  is ellátó Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. az egészségügyi ellátórendszer fenntarthatósága érdekében az alábbi intézkedést hozta. ” A mai naptól kezdve az orvosi ügyeletekben valóban a sürgős esetek kerülnek ellátásra. Az ellátórendszer leterheltségének csökkentése, valamint a továbbfertőződés lehetőségének lekorlátozása érdekében a Társaságunk az alábbi intézkedést hozta: közreműködőinknek az épületek…

Tájékoztatás az idős emberek megsegítéséről

Tisztelt Idősek! Mint ahogy az eddigiekben is Ecséd Községi Önkormányzat odafigyelt a településen élő idős emberekre, és segítette őket, úgy most a koronavírus járvány megelőzése idején is ezt teszi. Kérem, hogy azon idősek, akiknek nincs támaszuk, segítségük a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban,  hívják Maksa Mátyás polgármestert a +36 30 963 4633 vagy a +36 558 400 telefonszámok…

Biztonságos online ügyintézés

Tisztelt Lakosság! Az E-önkormányzat portál (a továbbiakban: Portál) igénybevételével Ecséd Községi Önkormányzat biztonságos elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat biztosít ügyfelei számára. Személyes megjelenés, sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál. A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-…