Boconád község polgármestere, az Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését 2014. február 03-én (hétfő) 16 órára összehívom.

Az ülés helye:
Községháza Tanácsterme

Napirendek:

1. Háziorvosi szolgálat ellátásával kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: háziorvos

2. Boconád Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2014. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: aljegyző

3. Boconád Községi Önkormányzat és Intézménye 2014. évi költségvetésének megtárgyalása – I. forduló
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: gazdálkodási ügyintéző

4. Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: jegyző, gazdálkodási ügyintéző

5. Boconádi 0134/27. hrsz. ingatlan címnyilvántartásba történő felvétele
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: aljegyző

6. A Regio – Kom Társulás Társulási megállapodás módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: aljegyző

7. Egyéb ügyek

Boconád, 2014. január 28.

Kis István s.k.
polgármester