Boconád község polgármestere, az Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését 2014. február 24-én (hétfő) 16 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza Tanácsterme

Napirendek:

1. Boconád Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. fordulós megtárgyalása és a költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: gazdálkodási előadó

2. Helyi Választási Bizottság hiányzó tagjainak megválasztása
Előterjesztő: aljegyző
Előkészítő: aljegyző

3. Egyéb ügyek, indítványok

Boconád, 2014. február 18.

Kis István s.k.
polgármester