2014. július 28.

Tájékoztatjuk azokat az ügyfeleinket, akik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kibocsátott, támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkeznek, hogy 2014. augusztus 1-től december 31-ig újra jogosultak kifizetési kérelmet benyújtani.

Az egyes jogcímekre vonatkozó 113, 114, 115, 116, 117, 118/2014.(VII.22.) számú közlemények, valamint az elektronikus kérelem benyújtásához szükséges dokumentáció megtalálható az MVH honlapján.

Kérjük, a kifizetési kérelem benyújtása előtt győződjön meg arról, hogy kérelme tartalmazza valamennyi előírt csatolandó mellékletet, valamint arról, hogy abban a megfelelő igazoló dokumentumokkal alátámasztott, a valóságnak és a tényleges megvalósításnak megfelelő adatok szerepeljenek!

Tekintettel arra, hogy kifizetési kérelem kizárólag a benyújtására jogszabály által meghatározott időszakon belül adható be és a kifizetési kérelem benyújtási időszak a hatályos rendelkezés alapján 2014. december 31-ig áll nyitva, a fentiektől eltérően utolsó kifizetési kérelem benyújtására csak eddig az időpontig van lehetősége.

Amennyiben bővebb információt igényel, Munkaszervezetünk készséggel áll rendelkezésére.

TTRM Akciócsoport Munkaszervezete