2014. szeptember 16.

Tájékoztatjuk azokat az ügyfeleinket, akik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kibocsátott, támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkeznek, hogy megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendelet alapján módosultak az egyes jogcímek keretén belül benyújtott pályázatok, kérelmek megvalósítási, illetve a kifizetési kérelem benyújtási határideje. A rendelet elérhető az alábbi linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14126.pdf

Kérjük, a kifizetési kérelem benyújtása előtt győződjön meg arról, hogy kérelme tartalmazza valamennyi előírt csatolandó mellékletet, valamint arról, hogy abban a megfelelő igazoló dokumentumokkal alátámasztott, a valóságnak és a tényleges megvalósításnak megfelelő adatok szerepeljenek!
Amennyiben bővebb információt igényel, Munkaszervezetünk készséggel áll rendelkezésére.

TTRM Akciócsoport Munkaszervezete