Boconád Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján benyújtott pályázatán 1.084.580 Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatásra jogosult, melyet 61 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel.
A szociális tűzifa kiosztására- a helyi rendelet megalkotását követően, az abban foglalt feltételek és eljárásrend mellet – várhatóan 2015. január hónapban kerül sor.