Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ.) 2015. március 05-én lép hatályba, mely alapvetően megváltoztatja az égetéssel kapcsolatban az eddigi gyakorlatot a belterületi és a külterületi ingatlanok területén.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése alapján: „ Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Az OTSZ 226. § (1) bekezdése alapján: „ Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc)
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.”

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani az Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez (3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos út 1.), aki arról a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül dönt.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy fokozott figyelmet fordítsanak az OTSZ rendelkezéseinek betartására.

Kis István
polgármester