A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltség értesíti a vállalkozókat, hogy amennyiben 2014. évben boconádi székhellyel, telephellyel rendelkező, egyéni vagy társas vállalkozása van,vagy őstermelő és 600.000 forintot meghaladta az éves árbevétele 2014. évre helyi iparűzési adó bevallási kötelezettsége van, melynek határideje: 2015. május 31.

A bevallás formanyomtatványa a boconad.hu honlapról letölthető.

Tájékoztatom, hogy az iparűzési adó mértéke az Önkormányzat illetékességi területére jutó település szintű adóköteles adóalap után: 2014. és 2015. adóévre 1,4%

Továbbá kérem az adóbevallás határidőben történő teljesítését, mert az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. törvény 172 § (1) bekezdése alapján a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelentési, (bejelentkezési, változás bejelentési) adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti.

Boconád, 2015. április 28.

Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
Dr. Holló Ágnes
aljegyző