ÓVODAI BEÍRATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket a Boconád Község Önkormányzata által fenntartott, Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény

2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratásáról.

A beíratás helye: Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény

Boconád, Szabadság tér 14.

Ideje: 2017. április 25 – 26. (kedd, szerda)  8:00-16:00-ig.

A 2017/2018-as nevelési évben az a kisgyermek vehető fel, aki

  • a 3. életévét betöltötte,
  • a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A kisgyermek beíratásakor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

  • a kisgyermek személyazonosítására alkalmas, a kisgyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a kisgyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

2017. május 31.

 

Boconád, 2017. március 23.                               Juhászné Kiss Edit s.k.

intézményvezető