RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Boconád Községi Önkormányzata A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a A boconádi Szivárvány Óvoda infrastrukturális fejlesztése című és TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00026 azonosító számú pályázatot.

A fejlesztés átfogó célja a Szivárvány Óvodában a hatékony óvodai nevelés és bölcsődei gondozás infrastrukturális feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését, ezzel javítva a színvonalas ellátáshoz való hozzáférést, valamint kiegyenlítve a szociokulturális hátrányokból adódó különbségeket.

A fejlesztés konkrét célja az óvoda által elfoglalt épületrész valamennyi belső helyiségének belső felújítása az aljzatbeton és padlóburkolatok felbontása és cseréje, a helyiség falai és mennyezete újra festése, a vizes helységek újra csempézése, a teljes ivóvíz és csatornahálózat cseréje, valamint óvodai eszközök beszerzése.

A fejlesztés a település kisgyermekei számára lényegesen jobb körülményeket teremt, biztonságosabbá, korszerűbbé, komfortosabbá válik a környezetük, amely egyben a pedagógiai munka minőségének a javulását is eredményezi, így a településen élő gyermekek – szociális, kulturális hátrányaiból adódó – gyengébb esélyeik javításáért az óvoda még többet tud tenni.

Támogatási összeg: 52 045 093 Ft.