Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015(II.23.) számú módosított önkormányzati rendeletében foglalt időskorúak települési fűtési támogatásáról.

 -A Képviselő – testület időskorúak települési fűtési támogatásban részesíti azt a személyt, aki a 75. életévét betöltötte, és a családjában élők egy főre jutó nettó havi jövedelme nem haladja meg a 99. 750 Ft-ot, egyedül élő esetén 128. 250 Ft-ot.

A kérelmet november 01-november 30. között lehet benyújtani.

-A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat. (Nyugdíjfolyósító szerv által januárban kiküldött igazolást és hozzá az utolsó havi nyugdíjszelvényt, vagy bankszámla kivonatot.)

-Az időskorúak települési fűtési támogatása ugyanazon lakott ingatlanra egy fűtési szezonban csak egy jogosultnak és egy alkalommal nyújtható.”

További felvilágosítás kérhető a 36/484-055 telefonszámon ( 12 mellék) Somodiné Tóth Barbara ügyintézőnél.

 

Kis István
polgármester sk.